Grote of St. Janskerk restauratie 2001-2002 interieur

Hoofdorgel
Koororgel
Kerkgegevens
Kerkrestauratie-exterieur
Kerkrestauratie-interieur

Om u een indruk te geven hoe de kerk er van binnen heeft uitgezien tijdens de restauratie, heb ik een aantal foto’s op mijn website geplaatst.

Goed is te zien dat het gebouw van boven tot beneden en rondom in de steigers heeft gestaan.

Op de kerkbanken werden houten vloerdelen aangebracht waarop men stellages bouwde om zo bij o.a. de kap van het gebouw de nodige werkzaamheden te kunnen verrichten. De stellingen zijn d.m.v. bruggen aan elkaar verbonden geweest waardoor een werkvloer over de gehele oppervlakte van de kerk ontstond ter hoogte van de trekbalken.  Nieuwe trekbalken, sleutelstukken en karbelen werden, na op maat te zijn gemaakt, naar boven getakeld ter vervanging van door boktor aangevreten en zelfs vermolmde delen. Op één van mijn foto’s van zo’n oud deel is een jaartal te zien uit 1667!

De kerk veranderde tijdelijk in een enorme werk-bouwplaats met stellages tot aan de nok van de kerk. Er werd geboord, gezaagd, getimmerd en gevoegd.

Ook werden de beide orgels ingepakt ter bescherming van stof, vuil en beschadigingen.

Verdere werkzaamheden bestonden o.a. uit: het egaliseren van vloertegels,het naar voren plaatsen van de kastenwand, het aanbrengen van een totaal nieuwe elektrische bekabeling voor de verlichting en de nieuw aangebrachte geluidsinstallatie, de restauratie van de drie tekstborden, demontage en opnieuw construeren met nieuw lood van de gebrandschilderde ramen in het koor, totale vernieuwing van de glasconstructie in de gotische raampartijen ( het glas is gevat in messing profielen), en een uitbreiding van de keuken in de “Voorhof”.

Dit jaar nog zal begonnen worden met het aanbrengen van een nieuwe zij-ingang aan de noordzijde van de kerk, die zal bestaan uit een uitbouw van een glasconstructie met als afsluiting twee smeedijzeren hekken waarin symbolieken van Johannes de Doper zijn verwerkt.

Deze restauratie nadert nu zijn voltooiing, de stellages zijn afgebroken en alles wordt opgeruimd. Nu wordt de kerk schoongemaakt en weer opnieuw ingericht. Na de heropening van dit prachtige en monumentale gebouw, zal de kerk weer de eeuwenoude functie vervullen van rust en bezinning , aangevuld met muzikale- en culturele activiteiten.

Het ligt in de bedoeling om op zondag 8 september 2002 weer met de kerkdiensten aan te vangen. Op vrijdag 13 september a.s. zal met een officiële heropening, de kerk worden overgedragen, waarna een einde zal zijn gekomen aan deze grote en omvangrijke restauratie.

Oude vermolde balk uit 1667

Op zaterdag 14 september a.s. is de landelijke “Open Monumentendag”, waarbij u in de gelegenheid gesteld zal worden om de de resultaten te bekijken van deze restauratie.

In de kerk zal die dag o.a. een rondleiding gegeven worden; een tentoonstelling worden gehouden met als thema “ Restauratie Grote of St. Janskerk 2001-2002”; er vinden orgelbespelingen plaats door verschillende organisten op het fraaie drie- klaviers Hoofdorgel met 36 stemmen, in 1975 gebouwd in de zeer fraaie oude orgelkas ( ± 1550) van de orgelmaker Hendrik Nijhoff, door de orgelbouwer Flentrop uit Zaandam; Herman Pelgrim zal een uitleg en demonstratie geven van zijn nieuw gebouwde “groot kistorgel”, een uniek en indrukwekkend instrument met 8 registers, waaronder een Ranket 32’ (één octaaf van C tot c klein). Onder het genot van een kopje koffie , thee of frisdrank , kunt u in de “ Voorhof” een moment van pauze nemen.

Ik wens u een prettige en informatieve dag , tot ziens in de Grote of St. Janskerk .

Piet van Hoogdalem, 24 augustus 2002.

 

 

 

Hoofdorgel
Koororgel
Kerkgegevens
Kerkrestauratie-exterieur
Kerkrestauratie-interieur