Grote of St. Janskerk restauratie 2001-2002 exterieur

Hoofdorgel
Koororgel
Kerkgegevens
Kerkrestauratie-exterieur
Kerkrestauratie-interieur

In het voorjaar van 2001 is de grote restauratie begonnen van de kerk . Dit omvangrijke werk is mede dank zij een grote subsidie van de overheid in volle gang. Het werk wordt uitgevoerd door de fa. Huurman uit Delft

Het restauratieproject, dat op ± fl 7.000.000,- is begroot, ligt op schema en verloopt voorspoedig.

In grote lijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

De houtconstructie van de kap vernieuwen, de dakgoten vernieuwen met roodkoper, daklood vervangen, klimhek op het dak aanbrengen,glas in lood ramen vernieuwen en een reconstructie van het glas in lood in het koorgedeelte,de buitenmuren uitbikken en waar nodig opnieuw voegen,ook de buitenmuren van de consistoriekamer opnieuw voegen, de tuinmuren renoveren en opnieuw voegen, electrische bedrading, inclusief van de kap vervangen, vloeren egaliseren, nieuwe verwarmingsinstallatie aanbrengen,het aanbrengen van een nieuwe ingang aan de Lange Kerkstraat, en de restauratie van de de drie kerkborden, t.w. het Oogst-bord, het Schutters-bord en het Wets-bord.

De restaurateur Pieter de Ruyter uit Delft heeft deze opdracht verworven en is momenteel bezig met het Oogstbord, waarvan U enkele foto’s kunt bekijken. Zijn specialiteit is het restaureren van historische beschilderingen. Hij heeft grote ervaring met het restaureren van schilderingen op verschillende ondergronden ( steen, hout en linnen) en met het opnieuw aanbrengen van oude afwerkingen zoals hout- en marmerimitaties en verguldingen.Pieter de Ruyter restaureerde o.a. in De Groote Kerk van Maassluis, De N.H. Kerk van Geervliet, de Maria van Jesse Kerk te Delft en de N.H. Kerk van Naaldwijk. Daarnaast was hij actief bezig met werkzaamheden in de Kon. Schouwburg in Den Haag , het Paleis Huis ten Bosch en de Pieterskerk in Leiden. Ook staan diverse restauraties van oude schilderijen op zijn naam.

 

In maart 2002 werd ik in de gelegenheid gesteld om de kerkrestauratie van zeer dichtbij te volgen en de diverse werkzaamheden fotografisch vast te leggen.
Deze unieke gelegenheid om via trappen en vervaarlijke stellingen een kijkje te kunnen nemen, hoog op het dak en tussen de afwateringsgoten, is waarschijnlijk éénmalig geweest, vandaar dat ik U deze beklimming niet wil onthouden.

Als alles volgens plan verloopt zal de restauratie in het vierde kwartaal van 2002 gereed kunnen zijn en zal de Grote Kerk weer gebruikt kunnen worden voor kerkdiensten, culturele manifestaties, koor-en orgelconcerten.

Hoofdorgel
Koororgel
Kerkgegevens
Kerkrestauratie-exterieur
Kerkrestauratie-interieur