Havenkerk

Orgelgegevens

Deze voormalige R.K. Havenkerk is een neo-classisistische hallenkerk, gebouwd in de periode 1822-1824.

De Havenkerk behoort tot een categorie kerkgebouwen die men aanduidt als “Waterstaatskerken”.Deze gebouwen werden in de eerste helft van de 19e eeuw door architecten van Waterstaat ontworpen. De bouwmeester was A. Tollus.

De kerk, met een neo-barok interieur, werd op 11 november 1824 ingewijd. Na de ingebruikname werd het inwendige van het gebouw geleidelijk aan meer verfraaid.

 

 

 

 

Het hoofdaltaar is een ontwerp van de Belgische architect Durlet. Het kapitale schilderij van het Maria-altaar en van het St. Joseph-altaar zijn van de neo-barok schilder Anton van Ysendyck. Ook de schilderijen van de kruiswegstatiën en het hoofdaltaar zijn van deze schilder. De twaalf apostelbeelden in de kerk zijn van de kunstenaar Stracké, die ook het beeldhouwwerk van de biechtstoelen vervaardigde. Het hoofdaltaar is een ontwerp van de Belgische architect Durlet. Het neo-barokke interieur met het prachtige hoofdaltaar en de twee zij-altaren, de biechtstoelen en het zeer fraaie, kunstig uit hout gesneden preekgestoelte, de toren en de vier grote zuilen buiten, alle neo-classicistische stijl, zijn een lust voor het oog.

In 1875 vervaardigde de orgelmaker Maarschalkerweerd voor deze kerk een  orgel met 29 stemmen  in een fraaie kas.

In oktober 1967 celebreerde pastoor E. Robben voor de laatste maal de mis en werd het kerkgebouw voor de R.K-eredienst gesloten.De kerk werd na een aantal jaren buiten gebruik geweest te zijn, in 1976 heropend door de Stichting Johan Maasbach Wereldzending met als voorwaarde dat het onderhoud van in- en exterieur door de stichting wordt uitgevoerd.

Bronnen: 

Orgelgegevens