Nederlandse Protestanten Bond

Orgelgegevens

Dit kerkgebouw van de Nederlandse Protestanten Bond aan de Westvest werd ontworpen door Prof. Henri Evers uit Delft, tevens de architect van het Stadhuis en de Remonstrantse Kerk te Rotterdam.

Het gebouw werd op 2e Kerstdag 1909 in gebruik genomen. De kerk als geheel is sober en stijlvol ingericht. Het schip van de kerk meet 25 meter bij 12.5 meter en heeft een tonggewelf met een hoogte van 12.5 meter. In de kerkruimte vallen meteen de Jugendstil glas-in-lood ramen op. De grondslag voor deze kerk legde de bekende de vrijzinnige Ds. François HaverSchmidt (1835-1894), ook bekend als de dichter Piet Paaltjens en leidsman van de vrijzinnigen in Schiedam. De kerkruimte is een typisch vrijzinnige kerkruimte waar een koor, een liturgisch centrum of een doophek ontbreekt. Fraai is de “Byzantijnse” preekstoel die veel overeenkomst vertoont met die in Rotterdam en het vermoeden is dat hier de bekende 19e eeuwse beeldhouwer Simon Miedema is ingeschakeld voor het ontwerp van de panelen met engelen. De middenbanken werden vroeger de “damesbanken” genoemd. Dit kan terug te voeren zijn op oudere kerken, waarin de dames in het midden van de kerk op stoelen zaten en de heren op de banken langs de buitenkant. Rechts is de "Herenbestuursbank" en links de "Damesbestuursbank". In het vrijzinnig protestantisme is namelijk reeds vanaf de opkomst in het midden van de vorige eeuw aan vrouwen een plaats toegekend, die gelijkwaardig was aan die van mannen.

In de hal van de kerk hangt een afgietsel van  een medaillon van deze dominee, vervaardigd door prof. Odé. Daaronder is de volgende tekst aangebracht:

Ds. François HaverSchmidt 1835-1894, ook bekend als de dichter Piet Paaltjens, was de leidsman der vrijzinnigen in Schiedam en legde in 1874 de grondslag voor de Afdeling Schiedam van de Nederlandse Protestantenbond”. Aan de andere wand is een gedenksteen aangebracht ter nagedachtenis van de heer Adr. Cool Mzn., de toenmalige penningmeester van het NPB-bestuur en bouwheer van de kerk.

Het orgel is gemaakt door de orgelmaker Standaart en dateert uit 1914.

De orgelkas is gemaakt van cederhout en is eveneens een ontwerp van Prof. Evers.

In de kerk vinden ook culturele en maatschappelijke evenementen plaats.

De stichting "Westvest 90" organiseert jaarlijks een serie kamermuziekconcerten op hoog niveau en mede door de sfeervolle ambiance van het kerkgebouw en de fraaie akoestiek zijn deze concerten een succes te noemen . Gerenommeerde musici uit binnen- en buitenland zijn reeds opgetreden.
Zie ook de website van deze stichting: www.westvest90.nl

Bronnen:

  1. Archief van de N.P. B. te Schiedam
  2. Eigen waarneming

 Orgelgegevens

Zakbijbeltje van Ds. François HaverSchmidt

 

Damesbestuursbank