Singelkerk te Schiedam

Orgelgegevens

De R.K. Singelkerk is een Neo-gotische kerk  en werd ontworpen door de architect E.J. Magry. De bouw vond plaats tussen 1878 en 1881 en de plechtige inwijding van de kerk op 5 mei 1881. De kerk is toegewijd aan Liduina en O.L.V. van de Heilige Rozenkrans. In de jaren 1990 is er een grote restauratie uitgevoerd. Het kerkgebouw was bouwvallig geworden door ernstige verzakkingen.

Deze restauratie , die meer dan 16 miljoen gulden heeft gekost, heeft als resultaat gehad dat de kerk weer een fraai ogend monument is geworden en het de moeite waard is om dit prachtige gebouw eens te bezoeken.

Ook vele vrijwilligers, onder leiding van pastoor Vismans, hebben jaren arbeid verricht om de kerk weer de prachtige uitstraling terug te geven, waar men ook in geslaagd is.

Enkele jaren geleden is de kerk tot Basiliek verheven.

Deze Kruisbasiliek bestaat uit een middenschip en dwarsschepen. Het hoofdaltaar heeft zevenhoekige apsis. De kerklengte is 51 meter, breedte 30.5 meter en de hoogte bedraagt 22 meter. De toren heeft een hoogte van 60 meter en naaldspits die voorzien is van een kapellenkrans. Dak en toren zijn bedekt met leien. Het interieur van de kerk is nagenoeg origineel, uitgezonderd de weggebroken communiebank. De kerk bezit 5 altaren, een doopkapel en fraaie glas-in-loodvensters.

Fraaie preekstoelAltaar in het koorgedeelteDe interieuronderdelen zoals altaren, preekstoel, en kruiswegstaties zijn merendeels van de Antwerpse beeldhouwer P. Peeters.

In de kerk bevindt zich een kapel die gewijd is aan de Stadsheilige Liduina (1380-1433). Op 15 jarige leeftijd maakte zij een val op het ijs, op één van de grachten van de stad, van welk ongeval ze niet meer herstelde. Er volgde een ziekbed van 38 jaar. Vanuit die situatie groeide de lijdende Liduina uit tot een krachtbron voor haar omgeving. Zij was een persoonlijkheid die tot op de dag van vandaag bekend is gebleven en zoveel eeuwen na haar dood nog inspireert. Liduina leefde in het gebied tussen het slot Mathenesse en de St. Janskerk. Voor Liduina was dit de parochiekerk. De poorters van de stad en het stadsbestuur hebben boven haar graf een kapel gebouwd. Nog in de 15e eeuw werd over de kapel heen een nieuwe zijbeuk van de Grote- of St Janskerk gebouwd. Bij restauratiewekzaamheden in 1947 is het graf teruggevonden. Honderden boeken en geschriften, alsmede glas-in-lood ramen en beelden, waaronder een verzilverd beeld in de Basiliek, houden de herinnering levend.

 

 

 

Hoog boven de ingangsdeur van de kerk bevindt zich op de orgelgalerij het in 1888 gebouwde orgel van de orgelmakers, de Gebr. Franssen te Roermond.

Kerk en orgel staan op de monumentenlijst.

Rond de Paastijd van 2002 werd ik uitgenodigd door pastoor Vismans om de kerk ook van binnen te fotograferen. Ik hoop dat de foto’s op deze pagina u een goede indruk geven van de schoonheid van deze Basiliek en U aansporen om in alle rust de vele details in de kerk eens te gaan bezichtigen.

Bronnen

  1. Historische Vereniging Schiedam. (www.scyedam.nl)
  2. Eigen waarneming

Orgelgegevens

 

 

 

 

Nog meer foto's:

Detail kruiswegstatie "De belofte der Verlossing"
Detail kruiswegstatie "Jesus draagt het kruis op zijn schouders'

Beeld van de Stadsheilige Liduina

Orgelgegevens