Evangelisch Lutherse Kerk

Orgelgegevens

Na op verschillende locaties gekerkt te hebben, besloten de Lutheranen van Schiedam een eigen kerk te stichten.

In 1877 werden hiervoor plannen gemaakt en werd een fonds opgericht. Ds C.A. Meijere nam hiertoe het voortouw

De kerkenraad besloot op 3 Februari 1892 om tot aankoop over te gaan van het oude gistpakhuis van de firma Bussmann Legner & Co en dit pand te verbouwen tot een kerk.Het pand bevond zich op de hoek van de Oranjestraat en de Lange Nieuwstraat en werd voor fl 10.000,- aangekocht.

De stadsarchitect, de heer A. Nolen, kreeg de opdracht tot verbouwing.

Op 30 Oktober 1892 werd het kerkgebouw ingewijd door de plaatselijke predikant dr. J. W. Pont

In de loop van de jaren werd het interieur van de kerk sober, maar sfeervol ingericht.

 

Bron:”Portret van een Honderd-jarige”, gepubliceerd in Oktober 1992 door de auteur A. W. Bedeaux.

Orgelgegevens